Rozhovor s učiteľkou a trénerkou terap tajči (taiji, taichi), čikung, meditácia a ďalších užitočných zručností Mgr. Vierou Spring  

 • Čo je tajči (taiji, taichi)?    
 •  Môžete nájsť veľmi veľa odpovedí na túto otázku. Rôzni ľudia majú rôzne potreby, hodnoty, rôzne názory a rôzne postoje. Niektorí majú tajči ako svoje hobby a pre iných je to spôsob života. Niektorým sa zdá tajči príliš pomalé, ale pre iných je to veľmi efektívna forma bojového umenia. Niekto verí, vo svojej nevedomosti a fantazijnej predstavivosti, kadejakým poverám a niekto popíše tajči ako formu meditácie v pohybe, iný ako šport a niekto ďalší vám povie, že je to program pre rozvoj vnútornej či alebo sa môžete dozvedieť, že je to prostriedok pre vnútornú masáž a ošetrovanie vašich orgánov zvnútra. Niekto spája tajči s filozofiou a viac teoretizuje, ako praktikuje. A veľa možností ďalších odpovedí. Záleží od človeka, cez aký svoj postoj, prizmu minulých osobných zážitkov a vplyvov prostredia, cez aký systém spôsobu myslenia sa na tajči pozerá, akú potrebu chce cvičením tajči u seba riešiť a aký má cieľ. Takú úlohu potom zohráva tajči v jeho živote.

 • Ako podľa teba vplýva tajči a čikung na zdravie?                
 • Tajči a čikung napomáha, aby sa uvoľnilo napätie a odbúral stres z celého tela aj mysle.  Správne používanie tajči pomôže zosúladiť a zharmonizovať vaše držanie tela, čo je vždy veľmi prospešné pre celkové zdravie. Praktikovaním tajči aj čikung si postupne uvedomíte svoj vnútorný priestor, naučíte sa vedome dýchať a vedome sa pohybovať, kultivujete vnútornú či a postupne ju rozhýbavate a napokon aj vedome smerujete tak, ako potrebujete. Môžete si uvedomiť celý svoj energetický systém, sústredene viesť energiu meridiánmi a očisťovať ich, uvoľňovať nazhromaždené a potlačené emócie a vedome sa naučiť ich aj zvládať. 

 • Obnovíte prirodzený pohyb či a rozhýbete tým všetky systémy, pretože to je poprepájané, rozhýbete krvný obeh, rozhýbete lymfu, naprávate kostrový systém a celý pohybový aparát, zlepšujete trávenie a metabolizmus, prehlbujete dýchanie. Začnete jedným, a tým rozhýbete aj všetko ostatné, lebo je to jeden celok. Obnovíte rovnováhu v tele, začnete mu dôverovať a prestanete ho brať ako niečo, čo so sebou vlečiete ako veľké bremeno. Obnoví sa jeho schopnosť sebaliečenia, čo je prirodzený proces, iba je často do značnej miery potláčaný. Poznám to z vlastnej skúsenosti a stále na tom ďalej pracujem. Vidím, ako sa telo celé transformuje, nielen jednotlivé systémy a celé štruktúry, ale celkovo, na úrovni buniek a častíc, pomaly a postupne a v neustálej premene.   

 • A ako vidíš tajči ako prostriedok pre sebapoznávanie, osobný rast, stačí iba cvičiť
 •  Nie, nestačí. Začnete cvičiť a postupne pracujete na zmenách celej svojej osobnosti. Pozitívnych zmenách mám na mysli. Cvičenie, ktoré praktikujem a aj učím v Klube, je vlastne meditáciou v stoji a v pohybe. Platí to isté ako pri meditovaní a rozjímaní. Cvičeniami začínate sebarozvoj cez telo, myseľ, cítenie súčasne. Pracujete na vlastnostiach. Prekonávate svoju lenivosť a nerozhodnosť, učíte sa vytrvalosti a pravidelnosti, trpezlivosti a pokore, úcte, prekonávate prekážky a meníte, transformujete štruktúry egocentrického ja,  získavate nové schopnosti, ako je schopnosť lepšie sa sústrediť, získavate pevnejšie a správne postoje a stáť si za svojím, pokojnejšie  si stanovovať priority a jasne zadefinovať ciele, byť asertívni, byť pokojní, súcitní, odvážni a láskaví, priateľskí a ochotní a veľa ďalšieho. 

 • Ako sa to prejaví?
 • Všetko to priaznivo ovplyvňuje váš život, zdravie aj vzťahy a zlepšujete kvalitu svojho života. A popritom ďalej pravidelne cvičíte a ste vitálnejší. Cítite sa lepšie. Cvičenie napomáha uvoľňovať z tela potlačené emócie a môžete si naplno uvedomiť a vedome meniť už nepotrebné vzorce a štruktúry na vašej emocionálno – mentálnej úrovni. Ak iba cvičíte a nerobíte cielene aj to ostatné, je to ako každý iný šport. Aj tak vás to veľmi obohatí. Ale často sa stáva, že niekto nadšene začne, potom narazí na vlastné ego v  podobe nejakej prekážky a skončí. 

 • Alebo sa mu do vedomej úrovne vyplavia nejaké potlačené pocity a emócie z minulosti a ak na sebe nepracuje, nemá disciplínu jednoducho to spustí a nevedomky sa usiluje do vlastnej pasce vťahovať aj ostatných, nepracuje s tým. Venujem sa tomuto transformačnému procesu už dlhý čas a napísala som knihu Odhaľte vlastné Haluze a Pasce a osloboďte sa. A pripravujem ďalšie. 

 • Ale, zober si to tak, napokon, nie každého zaujíma sebarozvoj, nie každý sa chce hlbšie venovať sebapoznávaniu, osobnému a spirituálnemu rastu, a tým búrať životné prekážky, ktoré si sám vybudoval. Nie každému sa chce meniť osvedčené chodníčky a postoje, v ktorých sa cíti síce nie práve najlepšie, ale možno bezpečne, lebo to už pozná. Cvičiť môžete aj bez toho, aby ste sa venovali sebapoznávaniu. Cvičíme hlavne pre radosť a lepšie zdravie. 

 • Aká je tvoja osobná skúsenosť s taiji?
 • Osobne som najskôr pracovala na spirituálnej, duševnej, emocionálnej a mentálnej úrovni, potom som si uvedomila obrovskú nerovnováhu, pretože telo akoby nestíhalo za duchom a bolo mi ako prekážka, na príťaž, bola som neustále mimo svojho tela akoby kúsok nad ním. Dokonca som si často opakovala, nie som toto telo, mala som s ním iba problémy. 

 • Bola som vtedy asi štyri roky po nepríjemnej autohavárii, pri ktorej som zažila skúsenosť vedomého bytia mimo tela a aj vedome som sa do neho vracala späť a kontrolovala jeho systémy a schopnosť použitia pre život z úplne iného pohľadu, ako som dovtedy poznala. Ostala mi tá schopnosť a schopnosť vyciťovať, akoby som stratila nejaké hranice. 

 • Dôsledky tej havárie na mojom zdravotnom stave som štyri roky vôbec neriešila a zhoršovali sa. Zároveň som už dlhé roky prežívala permanentný silný a pretrvávajúci stres a záťaž. Keď som si znovu uvedomila samu seba aj ako telo a pozrela sa naň, bol to už vážny stav, bola som úplne vyčerpaná. Kostrový systém celý nakrivo, atrofované svalstvo na nohách a keď som chvíľu stála, nohy úplne sfialoveli. Ráno som ťažko vstávala z postele a hodinu aj viac som chodila v predklone, kým som sa narovnala. Mala som problém aj s chôdzou, ledva som chodila a nemohla som dýchať, lebo mi rebrá tlačili na dýchacie cesty. Tráviaci systém nefungoval poriadne, krv sa dostatočne nehýbala, začali sa robiť kŕčové žily, lymfa sa nehýbala ako treba,  akoby som sa zastavovala celá a vôbec som to nevnímala, nevidela a neuvedomovala som si to naplno. 

 • Odrazu ma čosi zobudilo a povedalo, pozri, ako to vyzerá a videla som aktuálny stav aj prognózu, ktorá vyzerala fakt hrozne. Bolo to také buď alebo. Operácia pre mňa neprichádzala do úvahy ako riešenie a  hľadala som alternatívu. Vedela som, že všetko potrebujem zmeniť a začať s cvičením, aby som sa dala do rovnováhy. 

 • Najskôr som sa prekonávala a chodila na prechádzky, každých desať - dvadsať metrov som oddychovala, kvôli dýchaniu, ale aj celkovo, nevládala som. Myslela som si, že už nevyjdem na maličký kopec a že už si v živote nepobehnem a neposkočím a nenarovnám sa poriadne a bez bolesti. 

 • Napriek tomu veľmi vytrvalo a pomaly som rozhýbavala telo a plakala od bolesti a námahy a prosila Boha, aby mi s tým pomohol. Bolesť bola a aj je samozrejmou súčasťou každého dňa, napokon som ju pochopila a prijala ako istú formu komunikácie.  Stretla som skvelého chiropraktika s výnimočnými schopnosťami, ktorý mi začal pomáhať s nápravou kostrového systému. 

 • Potrebovala som nájsť vyhovujúce cvičenie, aby som tú nepríjemnú prognózu odvrátila. Vybrala som si tajči a čikung. Zároveň som ďalej prechádzala transformáciou tela, ducha aj mysle. Veľakrát som si myslela, že nevládzem a nezvládnem to a že to vzdám. Ale nevzdala som to a začínala znova a znova. 

 • Pamätám si, aká som bola šťastná, keď som si po rokoch námahy v lese kúsok pobehla. Neuveriteľný pocit. Potom, keď som aj preskočila kmeň padnutý na ceste...a krôčik po krôčiku postupné, pomalé zlepšovanie vo všetkom. Úžasné. Dala som to. Potom som zlepšovala kondíciu. Ale neustále je na čom pracovať. 

 • Od toho času mi život priniesol ďalšie a ešte náročnejšie výzvy a ja neustále prekračujem hranice seba. Cvičenia tajči, čikung a meditácie sú nedeliteľnou súčasťou môjho života a veľmi mi pomáhajú zvládať v mojom živote všetko to, čo by som netrénovaná určite nedokázala. 

 • Prečo práve  tajči?
 • Prvýkrát som sa stretla s tajči tak, že som to videla niekoho cvičiť v televízii v 90tych rokoch minulého storočia a ostala som v úžase. Pripadalo mi to tak krásne, tie pohyby človeka  plynúceho v obrovskom priestore akoby bez času a taká jemnosť a pritom sila. Už vtedy som si povedala, čo to je? Toto sa chcem naučiť. Ale nebolo kde a s kým. Prešlo pár rokov a nastala spomínaná  situácia, veľká vnútorná nerovnováha ducha a tela, vážne zdravotné problémy  a intenzívna potreba cvičenia, ktoré pomôže s  ozdravením a regeneráciou tela a bude smerovať k prepojeniu tela a mysle, tela a ducha v harmónii. A spomenula som si na to, čo som videla. A vedela som, že to je ono. Začala som hľadať riešenie.  Neviem to vysvetliť, ale niečo vidíš prvýkrát a vieš, že toto je ono. Stále sa učím a mám na čom pracovať a robím to rada, začínam vždy odznova, ale vždy viac do hĺbky. Mám rada tíe cvičenia.

 • A ako by si popísala seba-skúsenosť a seba-poznávanie alebo transformačný proces s tajči a čikung, meditáciou v pohybe
 • Spolu s praktikovaním cvičení prichádza aj väčšie sebauvedomenie cez povedomie nášho vlastného tela. Rozširujete somatické vedomie. Začnete sa viac cítiť. Cvičíte vlastne v meditácii. Celé je to meditácia v pohybe, takže získavate aj všetky benefity meditácie. Osobne považujem za najdôležitejšie vnútorné naladenie. Učím mojich študentov, ako sa naladiť a preladiť pred cvičením. A ako to udržať. Ako pracovať nielen s telom, ale aj mysľou a emóciami. 

 • Obracaním sa k sebe, do svojho vnútra, si postupne začnete uvedomovať celý váš vnútorný priestor, ako je to poprepájané, váš spôsob myslenia a mentálne postoje s postojmi tela, ako to, čo máte v mysli, je prejavené v tom tele a ako a čo a prečo cítite. Telo ako súčasť mysle, kde sú tiež záznamy všetkého, čím ste prešli. Môžete si prečítať, na čo ste už zabudli, ale telo si to pamätá a môžete s tým pracovať. Máte nejaký pocit na tele a cez ten pocit prečítate celú líniu, kontaktujete sa so svojimi podvedomými aj  nevedomými úrovňami, prechádzate sa svojím vnútorným svetom a môžete lepšie pochopiť samého seba, a tým meniť seba aj svoj život k lepšiemu. 

 • V súčasnosti je to tak, že sa pozriem na človeka, ako stojí, aký má výraz a vnímam jeho vnútorné postoje a pocity, viem to prečítať, kde sú bloky v súvislosti s držaním tela a čo je jeho mentálna alebo emocionálna pasca a viem mu s tým pomôcť, nasmerovaním jeho pozornosti na tie miesta na tele, aby to celé v sebe objavil, samostatne prečítal, pochopil a postupne transformoval. Učím to všetko na mojich hodinách, seminároch, workshopoch. 

 • Nepopísateľne som šťastná, keď vidím, že celým tým úsilím sa stávame zrelšími a zrelými, harmonickými, pokojnými a vyrovnanými ľuďmi a svojím zrelým prístupom zlepšujeme kvalitu nielen svojho života, ale aj všetkým okolo nás. 

 •  A čo k tomu celému úsiliu ešte potrebuješ a čo dosahuješ?
 • Pokoru, úctu, spokojnosť a vieru vo vyššie hodnoty a princípy a odhodlanie vedome dávať priestor vyšším častiam našej vlastnej ľudskej prirodzenosti, a to vo všetkých vzťahoch, aj vo vzťahu k sebe, iným, Bohu a v celom našom živote. 

 • Celý prístup a úsilie vyúsťuje k spokojnejšiemu životu a vedomej sebarealizácii. Čo sa usilujem dosahovať a dosahujem? Žiť dobrý život a cítiť sa dobre. Čo z môjho pohľadu znamená - znovu a znovu nachádzať a prežívať vnútorný pokoj a harmóniu, a to aj a najmä v životných obdobiach a situáciách, ktoré sú najnáročnejšie. 

 •  A v čo veríš ty?
 • Ja verím, z vlastných skúseností, Bohu aj sebe, verím na lásku a život večný. 

  upravené 10. 3. 2012, doplnené aktuálne odpovede 22. 6. 2016