Čriepky

 

 • Čo je Či?
 • ČI - podľa čínskej filozofie - životná sila, energia, ktorá zaplnila vesmír v okamihu jeho vzniku. Prestupuje všetkým. Hýbe planétami, vypĺňa vzduch, ale aj skaly, je prúdiacou a životadárnou silou vo všetkom živom. Či v človeku - vyjadruje životnú silu v ľudskom tele a duši, prúdiacu meridiánmi, hovorí sa  jej aj  vnútorná energia.
 • Qi 3 forms.jpg
 • vnútorná energia - či
 • Vnútorná energia prúdi našim  vnútorným energetickým systémom, dáva všetko do pohybu, podporuje činnosť orgánov, ale aj mysle, rozhýbava duševné sily, posilňuje fyzické aj psychické zdravie. Vnútorná životná energia voľne prúdi a obnovuje sa, ako keď otvoríme okno a vdychujeme do pľúc čistý a čerstvý vzduch a vydychujeme použitý, podobne prijímame z čistého životného prostredia čistú a čerstvú životnú energiu a tá naplňuje náš energetický systém a vypudzujeme starú energiu aj s nazbieranými nečistotami. Všetko je v pohybe a v určitom rytme. Ak človek nejakým spôsobom blokuje tento pohyb myslením, postojmi, emóciami, vypadáva z rytmu, je disharmonický, stráca rovnováhu, a to negatívne pôsobí na jeho celkové zdravie a kvalitu jeho života - 
                  čínsky znak pre   či - čchi ,  (odkazy na či)                     
 •   Či (chi, qi) sa často prekladá ako tok " energie  ".  Či je často prirovnávaná k západnej predstave o energeii alebo  vitalismus , rovnako ako Yogický pojem prány , čo znamená, vitálny život alebo energia, a pránájáma , čo znamená ovládanie dychu alebo energie. Doslovný preklad z "čchi" je vzduch, dych, alebo plyn.  Porovnajte si to s pôvodným významom latinského slova " spiritus ", čo znamená, dýchanie, alebo koiné gréckeho "πνεῦμα", čo znamená vzduch, dych, alebo duch , a sanskritský termín "prania", čo znamená dych.
 •  
 • Čo je energetický systém 
 • Veľmi zjednodušene povedané - súbor energetických dráh a centier - základné meridiány, ktoré prestupujú systém navonok, súvisiace s vnútornými orgánmi, ale aj veľmi veľa, celá spleť, niekoľko desiatok tisíc, ďalších energetických dráh. Miesta, kde sa dráhy stretávajú a križujú, sú energetické centrá, sú vnútorné a aj centrá ako brány pre vstupovanie a vystupovanie či z vnútorného prostredia dnu a von. Odporúčame pozrieť si literatúru z oblastí akupunktúra, akupresúra, čínska tlaková masáž, ale aj shiatzu, reflexná masáž a ďalšie.
 •                         
 • graf z Hua Shou ( fl. 1340s, dynastie Ming ). Tento obraz od Shi si jing fa hui (Vyjadruje štrnásť meridiánov). ( Tokio : Suharaya Heisuke , Kyoho Gan 1716). 
 • dvanásť hlavných meridiánov
 •  
 • Či kung - liečivé umenie
 • Či kung a tajči napomáha obnoviť rovnováhu, a preto má liečivé účinky. Či kung je liečivé umenie. Ak sa nato pozrieme ďalej – čo je príčinou  blokovania prúdenia života v sebe samom – ocitneme sa na ceste sebapoznávania.
 •  
 • Čo znamená  Či kung
 • ČI kung je vedomá práca s či. qigong Znamená rozvíjanie a kultivovanie vnútornej energie.
 •  

 

 •  Stará formula umenia Či kung
 • Ak s vedomým úmyslom vdychuješ a vydychuješ, napomáhaš tým prinášať čerstvý vzduch a zbavovať sa vzduchu starého. Ak sa pohybuješ ako medveď a naťahuješ sa ako vták, dosiahneš dlhší život.                                                                                                                                        Hovorí nápis vytesaný do nefritu, známy ako formula umenia Či kung. Nápis pochádza z obdobia Bojujúcich štátov, v rokoch 770 až 222 p. n. l.
 •  
 •  
 • Prvá historicky potvrdená dynastia Šang(16.stor. - 11. stor. pred n.l.), hlavné mesto An-jang, rozprestierala sa najmä vo východnej časti Číny, technika odlievania bronzu, bohaté archeologické nálezy, pokračovanie tradície kultúry Jang-šao, veštebné nápisy na pancieroch korytnačiek, protofeudálna spoločnosť, najvyšší vládca kráľ, porazená dynastiou Čou (11. stor. - 221 pred n.l.), jej zakladateľ Wu Wang, obdobie vlády sa rozdeľuje na Západných Čou (11.stor. - 771 pred n.l.) a Východných Čou (770 - 221 pred n.l.), ktoré sa ďalej člení na Obdobie jarí a jesení (770 - 476 pred n.l) a obdobie Bojujúcich štátov (475 - 221 pred n.l.), vládcovia Číny kontrolovali severnú Čínu, neskôr iba nominálni panovníci, obdobie postupnej centralizácie Číny poznačené dlhoročnými konfliktami jednotlivých štátov zavŕšené dynastiou Čchin, protofeudálna spoločnosť, poľnohospodárske štáty, postupné oslabovanie politického vplyvu aristokracie, vznik najvýznamnejších čínskych filozofických škôl (Konfucius, Mencius, Sün-c’, Lao-c’, Čuang-c’, Mo-ti, legalizmus). zdroj: wikipédia.sk

 

 • Maľby pohybujúcich sa postáv 
 • Z obdobia dynastie Chan, pochádzajú maľby zobrazujúce muža a ženu ako napodobňujú pohyby zvierat
 •  
 • Vznik dynastie Chan (206 pred n.l. - 220 n.l.), kt. vláda sa rozdeľuje na obdobie Raných Chan (206 pred n.l. - 24 n.l.) a Neskorých Chan (25 - 220). Založeniu dynastie Chan predchádzal konflikt medzi Siang Jüom (chcel obnoviť feudálny systém dynastie Čou) a zakladateľom dynastie Liou Pang, kt. nadviazal na politický systém Čchin. Jeden z vrcholov čín. civilizácie - územný rozmach (kontrola sev. Vietnamu, severnej časti Kórejského polostrova, V Strednej Ázie, Západné oblasti). Hl. m. Čchang-an, Liou Pang sčasti obnovil systém vazalských území, pridelených členom cisárskej rodiny, väčšinu krajiny spravovali úradníci delegovaní centrálnou vládou, vládnuca elita nebola dedičná, postupne vytvorenie základov systému štátnych skúšok. Trvalé konflikty s nomádskou ríšou Siung-nu, vytvorenie tribútneho systému, politika udržania mieru pomocou príbuzenských zväzkov (čín. che-čchin). zdroj wikipédia.sk
 •  

 • Či kung zahalený tajomstvom
 • Okolnosti vzniku či kungu sú zahalené legendami z histórie starovekej Číny.                           

 

 • Či kung pri zrode čínskej medicíny
 • Zmienky o zdravotných cvičeniach sa objavujú už v tradičných dielach prisudzovaných Žltému cisárovi, zakladateľovi čínskej medicíny
 •  
 • Obdobie troch vládcov a piatich cisárov. Podľa legiend, traja vládcovia mali polobožský charakter a používali magické schopnosti na zlepšovanie života ľudí a vládli dlhé roky v mieri. Podľa knihy Ti-wang ši-ti(帝王世紀, pchin-jin:Diwang shiji ) bol jedným z troch vládcov aj Žltý cisár, legendárny praotec chanský Číňanov.
 •  
   
                                                           
 • Pochádza či kung z pradávnych tancov?
 • Podľa niektorých historikov, sa terapia či kungu vyvinula z tancov pradávnych obyvateľov Číny, ktorí verili, že rytmický pohyb rozvíja telo a zbavuje ho prekážok
 •  
 •  
 • Elixír života nesmrteľných taoistov 
 • Niektoré z najdôležitejších princípov či kungu formulovali taoisti, ktorí hľadali elixír života a zostavovali rôzne cvičenia zamerané na podporu funkčnosti jednotlivých vnútorných orgánov. Techniky či kung vyvinuté v priebehu 1. tisícročia  p. n. l.   mali blahodárne účinky na zdravie,  napomáhali odolávať chorobám a dosahovať praktikujúcim taoistom, v tom čase nezvyčajnú, dĺžku života v dobrom zdraví. Myšlienky taoizmu sa začali objavovať v období asi 2500 p. n. l. a rozvinuli sa do myšlienkového prúdu formujúceho jednu z popredných škôl čínskeho myslenia.
 •  
 •  Osem brokátov v starej sediacej forme,  osem kusov brokátu v stoji je novšia podoba

   

 • Tao Yin (dao yin) je séria telesných cvičení, ktorú praktikovali Taoisti, aby kultivovali  či - čchi , vnútornú energiu tela podľa tradičnej čínskej medicíny .  Prax Tao Yin bola predzvesťou qigong ,  čikungu, a bola vykonávaná v čínskych taoistickýchj kláštoroch pre zdravie a duchovnú kultiváciu. Tao Yin, spolu so Shaolin Ch'uan , je tiež  hlavnou formatívnou súčasťou známou ako " mäkký štýl " čínskeho bojového umenia , T'ai chi Ch'uan. Tajči. 
 •  
 • Tao (道 dào – cesta, princíp, pravda, metóda, Tao, schopnosť, hovoriť, rozprávať) je podľa čínskej klasickej filozofie cesta, cesta prírody 
 •  
 • Taoizmus je názov pre

  1. Dao Jia - filozofický smer založený na textoch Tao Te ting a Chuang Tzu
  2. skupina organizovaných čínskych náboženských hnutí ako Zhengyi alebo  Quanzhen, ktoré majú pôvod v učení Zhanga Daolinga
  3. čínske ľudové náboženstvo                                                                                             Taoizmus je založený na uvedomení si skutočnosti, že všetky veci, živé aj neživé, sú prejavom tej istej skutočnosti - Tao ("cesty"). Taoizmus popisuje ako človek môže žiť v harmónii a rovnováhe s prírodou. Ako všetky myšlienkové smery v Číne, taoizmus nie je čisto filozofický, ani náboženský, pretože čínska (a vo všeobecnosti východná) kultúra, tieto pojmy spája. Preto je často ťažké vymedziť pojem taoizmu. Najčastejšie sa rozoznáva náboženský taoizmus (ako čínske ľudové náboženstvo, súhrn čínskych zvykov a tradícii) a filozofický taoizmus (založený najmä na knihách niektorých čínskych učencov). Tieto smery spájajú najmä knihy I-ting alebo Tao Te Ting. Autorom druhej knihy je pravdepodobne učenec Lao-c´.
 •  
 •  
 • Z línie zmienok o či kungu 
 • Cvičenia či kung sa dajú údajne vystopovať v historických listinách  do dávnych čias, minimálne 4 tis. p. n. l.
 •  
 • Análoch Jarí a jesení – je zmienka o tom, že ľuďom žijúcim vo vlhkom podnebí, sa odporúčajú dýchacie cviky a akýsi tanec.  
 •  
 •  
 • Šantenie piatich zvierat
 • Lekárovi Chua tuo pripisujú aj autorstvo starodávneho a zjavne účinného systému cvikov zameraných na obnovu a rozvíjanie zdravia, a to pod názvom,                                                                                                                                         Šantenie piatich zvierat – čo je séria pohybov, spojená s dýchacími cvikmi. Tiger, jeleň, opica, medveď a žeriav.
 • Hua Tuo
  HuaTuo.jpg
 • Známy čínsky lekár Chua tuo v 2. storočí napísal:                                                                                                                                          pánty na dverách, ktoré sa často používajú, nebudú napadnuté hmyzom,                                                                                                                                                čo znamená, že telo, ktoré sa používa, praktikovaním cvičení a naťahovaním, nebýva napadnuté chorobami.                                                                                                                                                         
 •  
 • Chua Tuo (zomrel v r. 208) bol čínsky lekár , ktorý žil v neskorej Han dynastii a v ére troch kráľovstiev Podľa Záznamov troch kráľovstiev a kroniky Neskorej Han bol Chua prvý človek v Číne, ktorý  použil znecitlivenie počas operácie. Použil celkovú anestéziu kombinovaním vína s bylinkovou zmesou.  Okrem toho, že bol veľmi vážený a rešpektovaný pre odborné znalosti v oblasti chirurgie a anestézie, Chua Tuo sa preslávil v  akupunktúre , moxovaní , bylinnej medicíne a liečebnom Daoyin cvičení. Vyvinul Wuqinxi (五禽戏" Šantenie piatich zvierat "), štúdiom pohybov tigra, jeleňa, medveďa, opice, a žeriava.
 •  
 •  
 • Systém rozvíjania zdravia bol začlenený do bojových umení, vrátane tajči.
 •  
 • Rozmanitosť techník Či kungu
 • Staré písma popisujú viac ako 200 rôznych techník narábania s či, ktoré sú zamerané rôznymi smermi.              Napríklad                                                                                                                                       - techniky na výmenu a obnovu či kolujúcej v tele,                                                                                                                                      - ďalej rôzne relaxačné techniky, napomáhajúce regenerácii po dlhodobej námahe, zraneniach a chorobe,                                                                                                                                                                         - ako aj techniky so špeciálnymi liečebnými účinkami.                                                                                                                                   Či kung bol začlenený do bojových umení a spätne rôzne štýly či kungu sa rozvinuli z bojových foriem.                                                                                                                                                                                     - Vyvinuli sa tak techniky k zvýšeniu odolnosti tela voči úderom.                                                                                                                                     - Techniky cvičení mysle a práce s mysľou.                                                                                                                                                   - Taoistický či kung vyvinul štýl či kungu, ako metódu sebapoznávania sebarozvoja.                                                                                                                               - Rozvinul sa budhistický či kung, súčasne s rozšírením budhizmu  v Číne v 1. tisícročí p. n. l. zameraný na očistu mysle a tela, smerujúci  k osvieteniu.                                                                                                                                - Rozvíjal sa tiež Konfuciánsky či kung, ktorý napomáhal rozvíjať vôľové a morálne vlastnosti podľa učenia čínskeho filozofa Konfucia.
 •  
 • Prepojenie a vzájomné obohatenie východnej a západnej kultúry
 • Či kung a tajči aj ďalšie skvosty čínskej a aj celkovo východnej kultúry a poznania, sa dostávajú na Západ až v druhej polovici 20 storočia. Najviac v sedemdesiatych rokoch, kedy aj viacerí ľudia zo Západu cestujú do Číny, študovať tam tajomstvá bojových umení a mnohí majstri z Číny sa postupne vydávajú šíriť kultúru svojej vlasti do ostatných krajín sveta. Súčasný človek si tak môže z obrovského,  celosvetového kultúrneho bohatstva a múdrosti našich predkov vybrať to, čo najlepšie vyhovuje jeho zdravému a slobodnému rozvoju tela aj ducha.