Taijitu

 

 • Taijitu alebo monáda - je tradičným symbolom čínskej filozofie, ale objavuje sa aj v iných kultúrach.
 •  
 • Vyjadruje dokonalú rovnováhu. Zároveň pripomína neustálu zmenu.
 •  
 • Taijitu je jednoduchý geometrický obrazec, skladajúci sa z dvoch do seba  vnorených kruhov. Klasický taoistický taijitu môže byť vypracovaný pomocou kompasu a straightedge (kružidlo).  Jeden kruh drží líniu, druhý sa točí a  tvorí "S", a vymaže alebo prekrýva pôvodnú linku. Tak  dostane tvar špirály,  ktorú taoistické texty prirovnávajú k dvojici rýb umiestnených od  hlavy až k chvostu opačne proti sebe.
 • V najviac používanej  taoistickej variante, dve rôznofarebné polovičky obsahujú naviac jednu bodku z opačnej farby
 •  
 • Taijitu v prírode
 • Tento základný model nie je čistým produktom ľudskej fantázie, ale vyskytuje sa – i keď v menšej  geometrickej presnosti – tiež v prírode 
 • toto drevo prirodzene narástlo do tvaru taijitu                                                               
 •  
 • Výklady Taijitu 
 • "Na začiatku bolo T'ai Chi (Taiji) (veľké konečné bytie), ktoré bolo v jadre identické s wu chi (wuji) (konečné ne-bytie). Vzhľadom na množstvo energie v T'ai Chi, začala sa táto pohybovať, a tak vznikol jang (pozitívna vesmírna sila) a ak činnosť jang narazila na svoje hranice, vrátila sa do stavu pokoja a prejavila sa sila yin (negatívna kozmická sila). Keď narazila sila yin na svoje hranice, obnovil sa pohyb (jang). Teda jin a jang sa vytvorili navzájom. Potom prostredníctvom spojenia jin a jang transformáciou oboch, vzniklo päť prvkov  kov, drevo, voda, oheň a zem. Týchto päť prvkov je koncipovaných ako materiál, vlastnosti,  a nie ako konkrétna vec. Považované sú za spoločný základ všetkých vecí. Interakciami yin a yang prostredníctvom rôznych kombinácií piatich prvkov sa vytvárajú všetky veci v procese nekonečnej transformácie. " (Arrington, 1999, p. 46) (Arrington, 1999, s. 46) 
 •  
 •  
 • Výklad taijitu podľa majstra Čou tun-i : Wuji sa mení na taiji. Taiji sa pohne a zrodí tak jang. Jang dosiahne vrchol a vráti sa do pokoja. Pokoj zrodí jin. Ak pokoj dosiahne vrchol, znovu nastane pohyb. striedajú sa, raz pokoj, raz pohyb. jeden je koreňom toho druhého. Delia sa na jin a delia sa na jang. Tak sa zrodia dva princípy. Jang mení a jin spája. Jeden sa mení na druhý. Spojením oboch vzniká voda, oheň, drevo, kov a zem. 
 •           
 • Obdarované ľudské bytosti
 • Podľa Zhou Dun-yi, ľudské bytosti dostávajú všetky tieto vlastnosti a sily v ich vyššej kvalite, a preto sú najinteligentnejšie zo všetkých tvorov. Tiež veril, že päť prvkov zodpovedá priamo  piatim morálnym princípom ren (ľudskosti), yi (spravodlivosť), Li (slušnosť), Zhi (múdrosť), a xin (vernosť). 
 •  
 •  taijitu Zhou Dun-yi 
 •  
 •   taijitu podľa čínskeho mudrca Lai Zhide 
 •  
 • Tvrdé a mäkké
 • Tradičné Taijitu , Yin a Yang symbol, reprezentuje "tvrdé" a "mäkké" v bojových umeniach. 
 •  
 • Znak Taijitu sa používal aj v iných kultúrach, napríklad:
 •  keltská bronzová nádoba z 1. storočia 
 • znak z rímskeho obranného štítu 
 • rímske obdobie
 •  
 •  
 •  Dopĺňajúce sa protiklady 
 • Yin Yang  vzájomne dopĺňajúce sa protiklady, ktoré spolupracujú v rámci väčšieho celku, ako súčasť dynamického systému. Všetko obsahuje  jin a jang aspekty, ale jeden z týchto aspektov sa môže prejavovať silnejšie v jednotlivých objektoch, a môže sa meniť v prúde  času. Predstavu o jin a jang  symbolizujú rôzne formy Taijitu symbolu.
 •  
 • Mylná predstava
 • Najmä na západe, panuje mylná predstava o tom , že jin je zlé a jang je dobré. Ale v taoistickej filozofii všeobecne sa upúšťa od rozlišovania a hodnotenia dobré / zlé,  aj od ďalších príkrych a formálnych morálnych súdov a preferovaná je  myšlienka  rovnováhy
 •  
 • Jin - jang vzťah 
 • Vzťah medzi jin a jang je často popisovaný prirovnaním prenikania  slnečného svetla cez hory, do údolia. Yin (doslovne 'tienisté miesto' alebo 'severný svah') je tmavá oblasť uzavretá  do hory,  kým jang (doslovne 'slnečné miesto' alebo 'južný svah') je jasne osvetlená časť. Ako sa slnko pohybuje po oblohe, jin a jang postupne menia miesta medzi sebou, odhaľuje a presvetľuje sa to, čo bolo skryté, a zatemňuje sa to, čo bolo zjavené.
 • Yin je charakterizovaný ako pomalý, mäkký, poddajný, ustupujúci, za studena, za mokra a je spojený s vodou, zemou, mesiacom, ženskosťou a nocou.
 • Yang, naopak, je rýchly, tvrdý, pevný,  horúci, suchý, útočný a je spájaný s ohňom, nebom, slnkom, mužnosťou a dňom. 
 •  
 •  

  Taijiquan forma bojového umenia, vnútorný, mäkký štýl, je často popisovaný ako metóda princípov jin a jang aplikovaná na ľudské telo.  Wu Jianquan , slávny učiteľ čínskeho bojového umenia, popisoval Taijiquan takto:

  Rôzni ľudia by ponúkli rôzne vysvetlenia pre Taijiquan. Niekto by povedal: - 'Pokiaľ ide o seba-kultiváciu , musí sa trénovať zo stavu pohybu smerom k stavu pokoja. Taiji príde cez rovnováhu jin a jang. Pokiaľ ide o umenie útoku a obrany, potom v súvislosti so zmenami - naplnenie a prázdno, pričom každé je neustále vnútorne latentné v tom druhom, nie výrazné navonok,  ako v prípade jin a jang . A niekto by povedal: 'Každý pohyb Taijiquan je založený na kruhoch, rovnako ako tvar Taijitu. Preto je nazývaný Taijiquan.Wu Jianquan, The International Magazine of T'ai Chi Ch'uan  - Wu Jianquan, Medzinárodný časopis T'ai Chi Ch'uan