Zvuková terapia - liečivé zvuky, hlas, melódie 

 

Všetko v živote je vibrácia - Albert Einsten

A vibrácia je zvuk. Zvuková terapia sa zakladá na tomto poznaní. Ľudia ju používali už v staroveku. Všetko okolo nás a v nás má vlastné vibrácie. Niečo vieme zachytiť sluchom a iné nie. Determinovaní sme schopnosťou ucha zachytiť a rozpoznávať vibrácie na frekvenciách 20 - 22000 Hz.

Väčšina predmetov v našom prostredí vibruje nižšie alebo vyššie a náš sluchový orgán ich nemôže zachytiť.

Nižšie frekvencie zachytáva napríklad slon. Vyššie frekvencie zachytáva delfín alebo netopier.

Delfín komunikuje aj na vyšších frekvenciách a kontakt s ním, môže mať veľmi silné a priaznivé účinky na ľudskú psychiku aj zdravie. Samozrejme, dobrovoľný kontakt delfína s nami, nie vynútený. Nemám na mysli násilnícke atrakcie.  Delfín sa sám rozhodne, či sa k vám priblíži a či sa vás aj dotkne. Presne diagnostikuje. Poznáme veľmi veľa naozaj krásnych príbehov o stretnutiach ľudí a delfínov. Komunikácia prebieha na frekvenciách našim uchom počuteľných, ale aj na frekvenciách, ktoré nepočujeme, ale priaznivo pôsobia a ak sme vnímaví, môžeme veľa vycítiť.

Celý vesmír, každá hviezda, hrajú svoju melódiu. Naše telo je tiež ako hudobný nástroj a každý orgán, nejaká struna. Všetko vibruje na určitej frekvencii. Ak hráte, napríklad na harfu, musíte ju pravidelne ladiť. Rovnako aj telo, ako nástroj, ak je čosi rozladené, hraje nepríjemné zvuky a  necítite sa dobre. Náš nástroj, naše telo, potrebuje tiež pravidelne ladiť. 

Čo môže byť ladičkou? Dokázané je, že naše  telo priaznivo ovplyvňujú vibrácie Zeme, napokon sme jej súčasťou. Niektorí odborníci sa už dlho zaoberajú meraním frekvencií a ich pôsobeniu a ovplyvňovaniu ľudskej psychiky a zdravia. Zem tiež vibruje na svojej frekvencii a je pre človeka dôležitou. Hovorí sa jej Schumannova Rezonancia, podľa objaviteľa a je 7,83 Hz. Účinky tejto rezonancie sú pre človeka liečivé.  

Určite poznáte takzvanú vesmírnu chorobu. Zažili ju kozmonauti v šesťdesiatych rokoch. Vedci zistili, že im chýbala frekvencia Zeme a chýbajúce energie spôsobovali psychické aj fyzické problémy. Neskôr namontovali v kabínach rakiet prístroj, určený  na doplnenie chýbajúcich vibrácií a simuluje Schumannove vlny v rakete, čo umožnilo kozmonautom, udržať sa počas letu v psychickej aj fyzickej pohode.

Byť zladený so Schumannovými vlnami, teda frekvenciou Zeme, je byť v súlade so základným tokom bytia. Existujú tri hlavné spôsoby, ako sa naladiť a zladiť sa s ňou. Meditácia, ktorá stimuluje alfa a theta vlny a medzi mozgom a planétou vzniká rezonancia. Táto synchrónia nielen rozširuje vedomie, ale aj upevňuje zdravie. Potom Alfa hladina mozgových vĺn, do ktorej sa človek dostáva jednoduchou relaxáciou a trénovaním otvorenej mysle, teda otovrenému prístupu k myšlienkam. A tretím spôsobom je  kontakt s delfínmi. Kontakt s delfínmi navodí hladinu alfa a zároveň hemisferickú synchronizáciu v mozgu. To je preto, lebo delfíny vytvárajú zvukové vlny na frekvencii Schumannovej Rezonancie 7,83 Hz. Delfíny komunikujú zvukmi, ktoré sa podobajú klapnutiu a ktoré produkujú bioultrazvukové energie. Tieto zvuky dosahujú 4 krát vyššie ulttrazvukové frekvencie, ako tie, ktoré dokážu vytvoriť stroje. Existuje terapeutický model, podľa ktorého zvuky delfínov, dokážu prenášať frekvencie, ktoré naštartujú ozdravné procesy v ľudských bunkách, v tkanive a vo vnútornej štruktúre tela. Plávanie s delfínmi môže pomôcť očistiť a stabilizovať ľudské energetické pole.

Vibrácie Zeme vzrástli od roku 1980 o 12 Hz. Čas sa zrýchľuje. V súvislosti so zvyšovaním Schumannovej rezonancie, môže človek pociťovať migrény a únavu, elektrické náboje v chrbtici a končatinách, kŕče vo svaloch, intenzívne sny a podobne. Prečo to tak je? Odkedy vznikol život na Zemi, Zem obklopuje všetko živé svojou prirodzenou a pulzujúcou frekvenciou. Ale človek sa môže cítiť stresovaný, unavený a v nerovnováhe, aj neustále sa rozširujúcim elektrosmogom.

Schumannove vlny sú prepojené s mozgom cicavcov, teda aj človeka  a priamo ho ovplyvňujú, náš imunitný systém, spánok, vzťahy, vývoj a naše vnímanie času.

Hudba, tóny, frekvencie a z nich poskladané melódie, človeka ovplyvňujú, čo je dávno známe. Odborníci merajú a skúmajú vplyv jednotlivých frekvencií na psychiku, vývoj  a zdravie. Rozpoznávame liečivé zvuky počuteľné a nepočuteľné ultrazvuky.   

Pozitívnymi a aj liečivými účinkami sú známe mystické spevy, pochádzajúce z mnohých kultúr a období, alikvoty, ktorým sa hovorilo aj spev anjelov, pretože sa akoby vznášal nad spevom chorálov a zvláštne jazyky, tiež sa im zvykne hovoriť anjelske, ale známe sú vo všetkých kultúrach. Odborníci v nich nachádzajú aj zlomky starých a už nepoužívaných jazykov. Potom rôzne stupnice. Napríklad aj Solfeggio frekvencie - tóny, 6 čistých tónov, použitých na vytvorenie starovekej stupnice. Používala sa  pri tvorbe gregoriánskych chorálov.

  • 396 Hz alebo Ut možno používať v situáciách, kedy potrebujeme liečiť veci spojené so strachom a vinou
  • 417 Hz alebo Re sa používa, pre pozitívne zmeny a  potrebujeme rozpustiť staré vzorce reakcií a správania
  • 528 Hz alebo Mi sa vraj odvodzuje od latinského slova miragestorum, teda “zázrak”; používajú ju genetici na opravu poškodenej DNA
  • 639 Hz alebo Fa sa používa pri liečení vzťahov a spája sa s dokonalou integráciou oboch hemisfér
  • 741 Hz alebo Sol napomáha rozvíjanie intuície a toho, čomu hovoríme šiesty zmysel, spojené je s nelineárnym poznaním
  • 852 Hz alebo La ak sa usilujeme o dosiahnutie osvietenia a spirituálny rast a spája sa s láskou bez podmienok a obmedzení