Seminár - tajči/čikung  taiji/qigong  tai chi/chi kung

 

Dĺžka trvania:  3 hodinový seminár

Zameranie: získavanie a prehlbovanie vedomostí a zručností z oblasti tajči/čikung tak, aby ich mohol následne frekventant používať a precvičovať samostatne, v domácom prostredí. Vhodné aj pre úplných začiatočníkov.

Miesto konania: Narcisová 5, Bratislava

Forma: skupinová práca 

Obsah: venujeme sa základom tajči a čikung,  relaxácia, meditácia 

  • státie ako stĺp - strom - učíme sa zapájať do fyzického cvičenia myseľ, vizualizáciu, koncentráciu, meditácia
  • osvojujeme si postupne viaceré tradičné staré čikungy statické aj dynamické,
  • navíjanie hodvábu,
  • základy zostavy tajči, základné postoje a kroky,
  • prehlbovanie znalostí a nové časti zostavy u pokročilejších