Ako nechať prísť zmenu do vášho života?

09.02.2018 23:06

Poznáte to? Bilancovanie a veľké plány. A napokon to vzdáte. Prečo to tak je? Mnohí hovoria, že chcú, aby rôzne veci v ich živote boli inak, ale nie sú pripravení alebo ochotní, pozrieť sa na vlastný svet inými očami. Všetko chcú zmeniť, ale nie sú pripravení vyskúšať iné spôsoby, ako robiť tie isté veci. A nie sú pripravení prijať vieru v iné, veriť si, že je to možné a že to dokážu a dostať sa z vyjazdených koľají, v ktorých sa krútia dokola.

Môžete mať v tom, čo chcete vo svojom živote dosiahnuť alebo zmeniť, veľmi jasno a predsa  neposkytujete vhodné podmienky pre uskutočnenie zmeny. Keď viete, čo chcete, a viete, čo musíte urobiť, aby ste to dosiahli, potom sa máte tiež rozhodnúť, čo prestanete robiť a čo robiť začnete.

Takže,  čo môžete urobiť, ak chcete zmeniť nejakým spôsobom svoj život? 

  •  Zaveďte si denník

Zaobstarajte si krásny zošit a začnite doň každý deň vpisovať svoje myšlienky, pocity a nápady. Vytvoríte si tak špeciálny priestor pre seba a môžete zistiť, čo vám bráni dosiahnuť, čo chcete 

  • Venujte čas premýšľaniu a predstavám         

Snívanie a predstavovanie si, sú dôležité  činnosti, v prípade, ak chcete začať žiť svoj život iným spôsobom. Sadnite si v tichu a ďaleko od ostatných ľudí, zatvorte oči a len sa sústreďte na svoj nádych a výdych. Predstavujte si sami seba na veľmi pokojnom mieste, ako nechávate prichádzať zmenu, ktorú chcete dosiahnuť, ako vstupuje do vášho života, celkom ľahunko, jednoducho a prirodzene. 

  • Urobte aspoň jednu malinkú zmenu každý deň

Neostaňte pri snívaní. Ak budete robiť niečo, hoci malé, ale iné, každý deň, indikuje to, do vášho podvedomia, že ste ochotní prijať zmeny. A aj veci sa začnú postupne meniť, aj keď malými krokmi, ale krôčik sa pridá ku krôčiku a napokon to môže podnietiť a priniesť veľké zmeny v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Väčšinou je ľahšie urobiť  malú zmenu, viac malých zmien postupne, ako veľkú zmenu naraz. Berte do úvahy, že je to proces a buďte k sebe láskaví, ale dôslední. 

Žite dobrý život a cíťte sa dobre

Viera Spring