Tajomstvo vnútornej sily a rovnováhy, regenerácie a dobrého zdravia

15.01.2013 16:22

 vám postupne odhalia cvičenia obsahujúce prastarú, vekmi overenú, múdrosť.  Pravidelným praktikovaním čikungov a taiči môžete dosiahnuť naozaj veľa. 

  • Zlepšíte svoju psychickú aj fyzickú kondíciu, koordináciu, prehĺbite dýchanie, vaša vnútorná rovnováha a vnútorný pokoj budú narastať.
  • Naučíte sa lepšie zvládať emócie a stres a získate schopnosť relaxovať a dosahovať silnejšiu koncentráciu.
  • Čím hlbšie dokážete relaxovať, tým intenzívnejšie pôsobia regenerujúce a ozdravné sily vo vás. 
  • Naučíte sa "vypnúť"a v krátkom čase nabrať čerstvé sily, aj keď máte naozaj veľa povinností , stresujúce povolanie a silný pocit zodpovednosti.                                                                                                  

V rámci našich tréningových blokov používame tiež chan wu yi meditácie a čikungy, riadené meditácie so zameraním na obnovu vitálnych síl, regeneráciu a sebaliečenie, tiež čikungy s liečivými zvukmi a hlas.