Cvičenia     Terap Tajči/Čikung a Meditácia Taiji/Qigong Meditácia Tai chi/Chi kung, Meditácia 

Cvičenia obsahujú úvodnú rozcvičku, blok čikungov a výuku základov zostavy tajči. Učíme sa tajči štýlu chen, Chen štýl Taijiquan a to veľmi pomaly,  krok za krokom. Neustále opakujeme, naprávame postoje a prehlbujeme poznanie. Cvičeniami sa zameriavame aj na odbúravanie stresu, relax a získavanie dobrej psychickej a fyzickej kondície. Cvičenia, ktoré praktikujeme, napomáhajú dobrému zdraviu, ale aj pestovaniu prospešných vôľových vlastností a cností, ako vytrvalosť, trpezlivosť, sústredenosť, rovnováha, pokora, vnútorný pokoj a harmónia, ochota, vzájomnosť, láskavosť, súcit a ďalšie. Pravidelným cvičením tajči a čikung usilujeme o kultiváciu tela aj ducha. Usilujeme sa o dosahovanie pokojnej a jasnej mysle a o vnútorný mier. Dlhodobým pravidelným praktikovaním môžeme dosiahnuť zharmonizovanie a zosúladenie vzťahov a aspektov telo, myseľ, duša, dych, a tým dosiahnuť dobrú psychickú kondíciu, lepšie zdravie a plnohodnotnú dlhovekosť. Dobré je už v mladom veku si uvedomovať svoju zodpovednosť za to, v akej kvalite života budeme žiť neskôr, keď roky pribudnú  a podľa našich predstáv nastaviť vhodný životný štýl,  čím skôr a zotrvať v úsilí.  Rozpisy tréningov nájdete na Tréningy tajči/čikung taiji/qigong tai chi/chi kung ,  aktuality na Taijiclub vpravo. 

 

Tajči (taiji, taijiquan, taichi) 

Tajči je niekoľkostáročné bojové umenie, pochádzajúce z Číny, ktoré sa pravdepodobne vyvinulo z predchádzajúcich systémov, takže má niekoľkotisícročné korene, rovnako ako čikung. Tvorí ho súbor za sebou nasledujúcich pomalých a plynulých pohybov. Cvičenie plynie uvoľnene a sústredene. Strieda figúry a pohyby. Pohyb dosiahne vrchol a prejde do pokoja, pokoj sa naplní a znova nastane pohyb. Harmonické a zjednotené striedanie pohybu a pokoja. Pokoj je v pohybe a pohyb v pokoji. Tajči sa tiež hovorí poézia pohybu, alebo meditácia v pohybe. Cvičí sa v plnej sústredenosti a pritom uvoľnene. Prepájaním a zjednocovaním mysle, dychu, tela a duše má harmonizujúce, ozdravné a vitalizujúce účinky. Pravidelným cvičením sa pozitívny a regenerujúci účinok cvičenia na telo aj duševné sily a myseľ prehlbuje. Skvelý spôsob pre obnovu a utužovanie psychickej a fyzickej rovnováhy a kondície. Uvedomovanie si vlastného tela je aj jednou z alternatívnych terapeutických metód. Telesné vedomie väčšina ľudí nemá, pretože svoje telo cítia, iba ak ich začne bolieť. Uvedomiť si vlastné telo, nielen dýchanie, ale celé telo, vlastné kŕčovité držanie tela - to je veľmi dôležitý prídavok k analýze duše - píše  Erich Fromm, známy psychoterapeut a psychoanalytik. Uvedomovanie si vlastného tela a obnovenie vlastnej telesnej skúsenosti a rozšírenie vedomia dosiahnutím väčšej harmónie a uvoľnenosťou tela, je veľmi dôležité.(Erich Fromm, Umenie počúvať) Tajči je skvelým prostriedkom  takéhoto sebauvedomovania a sebapoznávania.

Neváhajte nás kontaktovať Prihlášky a kontakt

 

Čikung (cchikung, cchigong)

Čikung rozvíjali majstri po tisíce rokov,   už v starej Číne, pre potreby liečenia aj prevencie, regeneráciu, zlepšovanie fyzickej a psychickej kondície, ale aj  ako meditáciu a možnosť pre sebapoznávanie. Striedanie polôh a pomalých, zdanlivo nenáročných pohybov, povzbudzuje a zlepšuje obeh krvi a zároveň prúdenie životnej energie či v meridiánoch. Či kung precvičuje a posilňuje, regeneruje kosti, kĺby, šľachy a svaly bez toho, aby sa preťažovali. Učí, ako silou mysle viesť životadárnu energiu do tých častí tela, ktoré potrebujeme posilniť, regenerovať alebo liečiť. Tak je možné sa sústrediť na jednotlivé vnútorné orgány, podľa potreby.Obnovuje rovnováhu. Harmonizuje.Dobré dýchanie a telesná kondícia sa cvičením rýchlo zlepšujú a pravidelné, dlhodobé, cvičenie zaručí pohyblivosť aj v starobe. Traduje sa, že či kung dokáže predĺžiť život v dobrom zdraví na maximálnu dĺžku života. Či kung vnáša nový rozmer do života, viac vitality, lepšiu pohyblivosť, spontánnosť, ľahkosť, zlepšenie koncentrácie. Pomáha uvoľňovať napätie, ťažobu a stresy, čo je pre súčasného človeka veľkým prínosom. A navyše nepotrebuje veľa priestoru. Blahodárne účinky môžete použiť aj v práci, ak ste usedení, cítite napätie, ak sa potrebujete na niečo dobre sústrediť, ak potrebujete zachovať vnútorný pokoj, ak cítite únavu, bolesti v chrbte a podobne. Posilňuje ducha aj telo. Pomáha znovuobnoviť rovnováhu a harmóniu.       

 Neváhajte nás kontaktovať Prihlášky a kontakt

 späť na Tréningy tajči/čikung taiji/qigong tai chi/chi kung