Tajči (taiji, taijiquan, taichi)

 

Tajči je niekoľkostáročné bojové umenie, pochádzajúce z Číny, ktoré sa pravdepodobne vyvinulo z predchádzajúcich systémov, takže má niekoľkotisícročné korene, rovnako ako čikung. Tvorí ho súbor za sebou nasledujúcich pomalých a plynulých pohybov. Cvičenie plynie uvoľnene a sústredene. Strieda figúry a pohyby. Pohyb dosiahne vrchol a prejde do pokoja, pokoj sa naplní a znova nastane pohyb. Harmonické a zjednotené striedanie pohybu a pokoja. Pokoj je v pohybe a pohyb v pokoji. Tajči sa tiež hovorí poézia pohybu, alebo meditácia v pohybe. Cvičí sa v plnej sústredenosti a pritom uvoľnene. Prepájaním a zjednocovaním mysle, dychu, tela a duše má harmonizujúce, ozdravné a vitalizujúce účinky. Pravidelným cvičením sa pozitívny a regenerujúci účinok cvičenia na telo aj duševné sily a myseľ prehlbuje. Skvelý spôsob pre obnovu a utužovanie psychickej a fyzickej rovnováhy a kondície. Uvedomovanie si vlastného tela je aj jednou z alternatívnych terapeutických metód. Telesné vedomie väčšina ľudí nemá, pretože svoje telo cítia, iba ak ich začne bolieť. Uvedomiť si vlastné telo, nielen dýchanie, ale celé telo, vlastné kŕčovité držanie tela - to je veľmi dôležitý prídavok k analýze duše - píše  Erich Fromm, známy psychoterapeut a psychoanalytik. Uvedomovanie si vlastného tela a obnovenie vlastnej telesnej skúsenosti a rozšírenie vedomia dosiahnutím väčšej harmónie a uvoľnenosťou tela, je veľmi dôležité.(Erich Fromm, Umenie počúvať) Tajči je skvelým prostriedkom  takéhoto sebauvedomovania a sebapoznávania.